Світлана — бенефіціар програми «Робота за ваучер», с. Північне, Донецька область

Важливою частиною проекту електронних ваучерів, який реалізовувала ГО «Країна вільніх людей» в рамках фінансування Акції «Папа для України» в лютому-травні 2018 року було програма «Робота за ваучер», яка проходила в 7 прифронтових населених пунктах. Вона включала в себе два основних напрямки, які надавали жителям прифронтових територій можливість робити суспільно-корисну роботу і отримувати за це гроші. Це роботи з благоустрою населеного пункту та психо-соціальна допомога одиноким літнім людям. Світлана з с.Північне без коливань вибрала для себе участь саме в другому напрямку. Це дуже актуальний напрямок, тому що вздовж всієї лінії розмежування залишилося багато самотніх людей похилого віку, які потребують допомоги. У Світлани було під «опікою» чотири бабусі. Вона допомагала їм як і практичною справою, так і добрим словом. Світлана ходила в магазин, платила комунальні послуги, часто приходила і просто розмовляла зі своїми підопічними. Крім допомоги літнім людям, даними проект був суттєвою підтримкою і для самої Світлани: вона виховує маленьку дитину і джерело заробітку для неї знайти подвійно складно. Підопічні Світлани - дві бабусі 75 і 78 років - сусідки по сходовій клітці - Анна Іванівна і Ніна Іванівна. Обидві бабусі одинокі, втратили чоловіків, родичів не мають. Анна Іванівна живе одна, чоловік помер зовсім недавно. До того ж, їй недавно зробили операцію, тепер для неї вихід кудись за межі будинку - велика праця. Анна Іванівна дуже дякує Світлану, яка допомагає, ходить в магазин, миє підлогу в квартирі, випрала і повісила штори. Жінка розповіла, що дізналася від Світлани про те, що і їй видадуть ваучер. До цього вона не знала про цю можливість, тому що рідко виходить з дому і не знає про багатьох проектах. До того ж, скаржиться бабуся, через постійну стрільби у неї постійно піднімається тиск, що дуже негативно позначається на її самопочутті. Нещодавно вона отримала ваучер, на який придбала продукти харчування: крупи, згущене молоко, консерви, цукор. Анна Іванівна дякує за таку допомогу, тому що жити важко. У неї немає ні родичів, ні онуків, нікого. Вона дуже вдячна організаторам даного проекту, для неї так важливо, що і про неї хтось думає і навіть хоче їй допомагати. У сусідки Анни Іванівни, її подруги, другий підопічної Світлани, також дуже складне становище. Ніна Іванівна живе одна, чоловік помер. Вона теж недавно отримала електронний ваучер, на який придбала собі продукти харчування довгого зберігання, тому що немає вже сил часто ходити в магазин. Вона теж дуже дякує Світлану за її допомогу, підтримку, спілкування, увагу, яку вона їм дарує. Все ж, Ніна Іванівна каже, все у неї більш-менш ладиться, їй дуже хочеться вірити в краще, тільки б не було війни. Після закінчення проекту Світлана не перервав зв'язок зі своїми «підопічними бабусями» - адже для неї ця робота стала не просто можливістю отримати електронний ваучер, але вона також вклала в неї частину своєї душі. Тепер її підопічні для неї - близькі люди, яким вона намагається зателефонувати в вільну хвилину і підтримати добрим словом, а іноді і забігти в гості. І таким гостям «бабусі» дуже і дуже раді. Програма «Робота за ваучер» реалізовувалася ГО «Країна вільніх людей» в рамках проекту електронних ваучерів при фінансуванні Акції «Папа для України»


Важной частью проекта электронных ваучеров, который реализовывала ГО «Країна вільних людей» в рамках финансирования Акции «Папа для Украины» в феврале-мае 2018 года была программа «Работа за ваучер», которая проходила в 7 прифронтовых населенных пунктах. Она включала в себя два основных направления, которые предоставляли жителям прифронтовых территорий возможность делать общественно-полезную работу и получать за это деньги. Это работы по благоустройству населенного пункта и психо-социальная помощь одиноким пожилым людям. Светлана из п.Северный без колебаний выбрала для себя участие именно во втором направлении. Это очень актуальное направление, потому что вдоль всей линии разграничения осталось много одиноких людей преклонного возраста, которые нуждаются в помощи. У Светланы было под «опекой» четыре бабушки. Она помогала им как и практическим делом, так и добрым словом. Светлана ходила в магазин, платила коммунальные услуги, часто приходила и просто разговаривала со своими подопечными. Кроме помощи пожилым людям, данным проект был существенной поддержкой и для самой Светланы: она воспитывает маленького ребёнка и источник заработка для нее найти вдвойне сложно. Подопечные Светланы - две бабушки 75 и 78 лет – соседки по лестничной клетке - Анна Ивановна и Нина Ивановна. Обе бабушки одинокие, потеряли мужей, родственников не имеют. Анна Ивановна живёт одна, муж умер совсем недавно. К тому же, ей недавно сделали операцию, теперь для неё выход куда-то за пределы дома – большой труд. Анна Ивановна очень благодарит Светлану, которая помогает, ходит в магазин, моет пол в квартире, постирала и повесила шторы. Женщина рассказала, что узнала от Светланы о том, что и ей выдадут ваучер. До этого она не знала об этой возможности, потому что редко выходит из дома и не знает о многих проектах. К тому же, жалуется бабушка, из-за постоянной стрельбы у неё постоянно поднимается давление, что очень негативно сказывается на её самочувствии. Недавно она получила ваучер, на который приобрела продукты питания: крупы, сгущенное молоко, консервы, сахар. Анна Ивановна благодарит за такую помощь, потому что жить тяжело. У неё нет ни родственников, ни внуков, никого. Она очень благодарна организаторам данного проекта, для нее так важно, что и о ней кто-то думает и даже хочет ей помогать. У соседки Анны Ивановны, её подруги, второй подопечной Светланы, также очень сложное положение. Нина Ивановна живёт одна, муж умер. Она тоже недавно получила электронный ваучер, на который приобрела себе продукты питания долгого хранения, потому что нет уже сил часто ходить в магазин. Она тоже очень благодарит Светлану за её помощь, поддержку, общение, внимание, которое она им дарит. Всё же, Нина Ивановна говорит, всё у неё более-менее ладится, ей очень хочется верить в лучшее, только бы не было войны. После окончания проекта Светлана не прервала связь со своими «подопечными бабушками» - ведь для нее эта работа стала не просто возможностью получить электронный ваучер, но она также вложила в нее часть своей души. Теперь ее подопечные для нее – близкие люди, которым она старается позвонить в свободную минуту и поддержать добрым словом, а иногда и забежать в гости. И таким гостям «бабушки» очень и очень рады. Программа «Работа за ваучер» реализовывалась ГО «Країна вільних людей» в рамках проекта электронных ваучеров при финансировании Акции «Папа для Украины»