Матеріали міжнародного проекту "Подолаємо наслідки війни разом" викладені у відкритий доступ.

Шановні друзі!

С задоволенням  повідомляємо Вам, що матеріали проекту  на 3х мовах, які були розроблені під час реалізації міжнародного проекту "Здолаємо наслідки війни разом" в 2016-2019рр  були викладені у відкритий доступ на сайті проекту по посиланню :

https://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk/materialien-des-projektes-ua-2/

Проект реалiзовувався спiльно з громадською організацією «Німецько-Російський Обмін» (DRA eV) , а також з іншими партнерськими організаціями з України, Росії, Грузії, Вірменії та Німеччини при фiнансовiй пiдтримцi МЗС Нiмеччини.

 Опублікована чотиримовна інформаційна брошура «Успішні практики щодо інтеграції ВПО і біженців України, Грузії, Вірменії, Росії (Північний Кавказ)»
В результаті трьох освітніх поїздок, присвячених темі «Інтеграція внутрішніх переселенців та біженців», які відбулися в 2017 році в Україну, Грузію та Вірменію в рамках нашого проекту «Подолаємо наслідки війни разом», була створена інформаційна брошура «Успішні практики щодо інтеграції ВПО і біженців України, Грузії, Вірменії, Росії (Північний Кавказ)».
У ній узагальнені результати трьох поіздок з обміну досвідом, в яких взяли участь 17 активістів з чотирьох згаданих країн. Інформаційна брошура вже опублікована і доступна для завантаження на чотирьох мовах (російська, українська, грузинська, вірменська) на веб-сайті нашого проекту.
Крім організацій п'яти партнерів проекту, у публікації представлені всі організації учасників з України, Грузії, Вірменії та Росії (Північного Кавказу), а також три успішних інтеграційних проекти для кожної країни і неурядові організації, які їх реалізують.

Мета інформаційної брошури полягає в передачі досвіду успішної практики інтеграції за межі кола учасників поїздки. Крім того, короткі презентації в цілому 32-х НУО з України, Росії, Грузії та Вірменії, які займаються інтеграцією і постконфліктним відновленням, сприятимуть встановленню контактів, налагодженню зв'язків та співпраці між суб'єктами громадського суспільства в цих та інших країнах.

Також  опубліковано методичний посібник «Антидискримінаційна робота в регіонах, охоплених конфліктом» на трьох мовах!

Методичний посібник «Антидискримінаційна робота в регіонах, охоплених конфліктом» на трьох мовах підводить підсумки нашої дворічної освітньої програми «Стратегії щодо запобігання та подолання дискримінації, викликаної військовим конфліктом» і представляє антидискримінаційні підходи і методи, якими багато років керується Німеччина в боротьбі з дискримінацією, вперше також українською та російською мовами. Додатково, методичний посібник випущений англійською мовою, щоб полегшити його використання якомога більшою кількістю громадських активістів з інших країн світу в їхній важливій роботі.

Автором методичного довідника є Марина Чернівскі – експерт з питань протидії дискримінації з Німеччини, залучений фахівець для підтримки нашого проекту, директор берлінського «Центру компетенцій з превентивної роботи та розробки стратегій розширення прав і можливостей» і керівник проекту «Зміна перспективи Плюс» (ZWST, Німеччина). Одночасно, Марина Чернівскі була відповідальна за змістовну частину нашої освітньої програми «Стратегії щодо запобігання та подолання дискримінації, викликаної військовим конфліктом», яка включала чотири модулі (в цілому 15 днів) і реалізацію 5 мініпроектів учасниками. Програма була реалізована в два проектні етапи (2015-2016 рр. і 2016-2019 рр.).