Євгеній - бенефіціар програми «Робота за ваучер», с. Північне, Донецька область

Євген, крім того, що працює сам, також стежить за виконанням робіт всієї бригади. Він - бригадир другої бригади, яка займається очищенням території кладовища. Як зазначив Євген, це вже другий тур програми, в якому він і його бригада беруть участь. До це вони працювали на території, розташованої на іншій стороні цвинтаря. Вони спалюють сухі гілки, збирають сміття. Потім приїжджає трактор, який вивозить це все на сміттєзвалище. Від людей своєї бригади Євген чує тільки позитивні відгуки і подяки. Вони задоволені, що у них є справа, робота і можливість заробити гроші в селищі, який знаходиться на лінії розмежування. З цим ваучером вони йдуть в магазини, купують найчастіше собі продукти харчування, засоби гігієни, господарські товари. Це дуже важлива і потрібна для них можливість поліпшити своє матеріальне становище в це не простий час в існуючих умовах, коли через військовий конфлікт багато людей втратили роботу, нові робочі місця практично не створюються, відсутній економічний розвиток в цьому регіоні, важко знайти джерела заробітку . Всього в його бригаді працюють 15 осіб - більшість з яких молоді люди до 35 років, які в силу різних причин не змогли виїхати з рідного селища і які через конфлікт втратили постійне місце роботи. Програма «Робота за ваучер» реалізовувалася ГО «Країна вільніх людей» в рамках проекту електронних ваучерів при фінансуванні Акції «Папа для України»
Евгений, кроме того, что работает сам, также следит за выполнением работ всей бригады. Он - бригадир второй бригады, которая занимается очисткой территории кладбища. Как отметил Евгений, это уже второй тур программы, в котором он и его бригада принимают участие. До это они работали на территории, расположенной на другой стороне кладбища. Они сжигают сухие ветки, собирают мусор. Потом приезжает трактор, который вывозит это всё на мусорную свалку. От людей своей бригады Евгений слышит только положительные отзывы и благодарности. Они довольны, что у них есть дело, работа и возможность заработать деньги в поселке, который находится на линии разграничения. С этим ваучером они идут в магазины, покупают чаще всего себе продукты питания, средства гигиены, хозяйственные товары. Это очень важная и нужная для них возможность улучшить свое материальное положение в это не простое время в существующих условиях, когда из-за военного конфликта многие люди потеряли работу, новые рабочие места практически не создаются, отсутствует экономическое развитие в этом регионе, трудно найти источники заработка. Всего в его бригаде работают 15 человек – большинство из которых молодые люди до 35 лет, которые в силу различных причин не смогли выехать из родного поселка и которые из-за конфликта потеряли постоянное место работы. Программа «Работа за ваучер» реализовывалась ГО «Країна вільних людей» в рамках проекта электронных ваучеров при финансировании Акции «Папа для Украины»